En viktig sak att minna forsavit dessa tva typer fran lov befinner sig att passionerad

En viktig sak att minna forsavit dessa tva typer fran lov befinner sig att passionerad

  • Likhet Hatfield samt Rapson noterar att vi tenderar att bliv passionerat foralska i personer som befinner sig relativt snygga, personliga, tillgiven och liknar oss sjalva. Kompatibilitet ar aven nagon angelagen faktor saso stode passionerad love att svalla at barmhartig lov. Ehur motsattningar alltemellanat kan fresta at sig, ar det oftast mer troligt att manniskor blir foralskad forsavit dom delar grej gemensamt.

love allmant befinner si kortare, medan barmharti karlek kan besta mer benagna att forma tidens test.

Forskare age tittat kungen hurda relationer utvecklas emellan nya tv, nygif.webpta samt de sasom befinner si gif.webpta mirakel nagon langre tidrymd och fann att under tiden lidelsefull lov ar mer glodande ino borjan utav relationer, tenderar saken dar att bidra boj sta barmharti lov som befinner sig fokuserad villi intimitet samt engagemang.

Vetenskapsma ager lange foreslagit att lidelsefull lov tenderar att finnas till saken dar mest troliga typen it lov att vitn. Intressant ar att nyare forskning it Hatfield samt hennes kollegor har foreslagit att tiden kan hava ett oforandrad halsovadli genomslagskraft kungen bade eldi samt foljeslagande karlek.

Ett undersoknin saso jamforde het samt foljeslagande karlek emella nygif.webpta sam langvariga gifte fann aven att bade nygif.webpta karla samt kvinnor tenderade att berora samma nivaer utav lidelse. Men forskarna fann samt att nygif.webpta kvinns varenda mer benagna att alska sin kompanjo med sympati kungen nagon hogre plan an deras partner uttryckte ino gengald.

Passionate Karle Scale

Hatfield och Sprecher utvecklade Passionate Love Scale sasom har anvants ovanfor bota varlden med personer inom allihopa aldrar. Saken dar staller fragor baserade kungen kognitiva komponenter (vad samt hurdan idelige n tanker villi din partner), beteendekomponenter (hurda hangiven n ar och baksida av underben n astadkommer pro den andra personen) samt kanslomassiga komponenter (hur n kanner stav din medspelare).

  • Kanner du att dina emotioner har varit gallande nago berg-och dalbana darefter du age varit insyltad i saken da narvarand personen?
  • Skulle ni kanna biff hopploshet forsavit dom lamnade de?
  • Kanner du att du inte kan sluta filosofera gallande den narvarand personen?
  • Kanner du att du hellre vill vara med den narvarande personen annu en hur man optimerar dejting profil för män annan?
  • Uppskattar n att utforska denna persons lekamen eller rorelser?
  • Kanner n nago kraftfull attraktion mo den arme personen?
  • Kanner du de deprimerad nar grej ick promenera riktigt inom din samband med saken dar narvarand personen?

Forsavit n kan besvara jo villig marklig eller de flesta it dessa fragor ar det nog en indikation kungen att det du upplever befinner sig lidelsefull lov.

Paverkan pa relationer

Medans det befinner si en sak att inse baksida av underben dessa par typer it karlek ar begreppsmassigt, hur kan dessa begrepp agera ut inom dina verkliga relationer?

I verkligheten eventuellt n ar mer benagna att vara med om eldig karlek i de tidiga stadierna utav en nytt forhallande. Nar din foralskelse vaxer kan din hanforelse for saken dar andra personen bygga upp och snart toppa. Nar ditt omstandighet fortsatter kan denna glod snar mildras och spira till en mer barmharti / foljeslagande design it lov.

Kompanionat lov eventuellt ej nodvandigtvis praglas utav barbarisk hanforelse, gastkramning alternativt tvangsmassiga tankar som traffa i lidelsefull love. Men denna barmharti gestaltning utav karlek inkluderar kanslor it omhet, en strongt forbindelse, frandskap samt frojd it andras grupp.

Nar n antagligen inneha bildat nago mer barmharti modell utav lov betyder det ick att ni icke kommer att vara med o stor lidelse stundtals. I sjalva verket tyder en del forskning villig att romantisk love paverkad it styrk, hangivenhe sam sexuellt hobb (skad inte med saken da tvangsmassiga komponenten som mycket befinner sig normal inom tidiga relationer) ar forknippad med hogre sjalvkansla, okat harmoni och battre utav gift gladje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *