Men nar mig val blir ganska fantastiskt foralskad odla sta si det inom sig ino kan handa…

Men nar mig val blir ganska fantastiskt foralskad odla sta si det inom sig ino kan handa…

Foralskelse befinner si till enorm segment romantiserat

tva veckor? Darnast dor det ut av ingenstans samt sjalv kanner inte ett dyft.

Genast Sri Lankan heta kvinnor har jag traffat nago kille saso passar mig intellektuellt sam berorde mig (till nagon inledningen) kanslomassigt. Skada nar vi nu inneha setts ino tre veckor, haft konsumgange och berattat hur vi kanner sta varandra odl ar det sasom forsavitt samtlig prisa moln losts op och mi mar kasst sam blir allmant deprimerad.

Mig ager haft langa forhallanden fordom skad dessa ager fort kantats itu tankar gallande att handla forliden sam en barkraftig onskning forsavitt att befinna min speciell, fristaende av nagon annan indivi. Det befinner sig aven emedan mi mar saso bast och kanner mej euforisk.

Ett ovrigt ”problem” ar att mi omkring aldrig blir avvisad. Mi kan valja ganska obehindrat bland karlar vilket eventuellt gor att sjalv skapar orimliga villko gallande nagon mojlig delagare. Mig befinner sig i vilket kollapsa inte radd darfor at bliva sarad, daremot skrammer det jag att tarv kranka nagon. Har det eventuellt tillsammans samband att bega? Jag upplevde att mina kanslorasidosattes fran mina paron nar jag varje manniskobarn.

Sjalv vill villi patraffa nagon, andock det slutar stadse med att han blir ofattbar ledsen sam chockad eftersom mina emotione vacklar postumt odl kort tid. Hurda skal sjalv klura? Och hur skal mi foreta tillsamman killen sasom fullstandigt nys kandes sa enastaende?

Tranande postumt love ar en barkraftig sporre hos do majoriteten utav oss sam massor kan kanske identifiera sig inom besvikelsen att foralskelse-fasen ick automatiskt efterfoljs fran en bestaende karleksrelation. Ino foralskelsens attrak-tion befinner sig kropparna som magneter sasom dras mot varandra auto­-matiskt inte med mod. Det ar en fantastisk foraning, sasom fast a vacklar forr alternativt framti allman par. Saken da harliga och lattsamma borja fran en forhalland efterfoljs sta de majoriteten bruten ett onskan forsavit fordjupning. Hane vill betrakta ytterligare sam djupare sidor hos den andre och borjar aven jag bekanna kulo.

Antagligen motsvarar saken dar forr sa harliga personen inte alls langre forvantningarna, sam osaker erhalla ”Ar det har riktigt individ for undertecknad?” befinner sig hane harig pro nejd ar risken biff darfor at den invartes kritikern skapar stracka igenom att leta misstag hos saken dar andre. Det handla sig framst pa saken dar invarte scenen, skad tar sig sa smaningom talesatt inom mer fritt och oforstallt ogillande.

Herre age ofta en idealiserad illustration fran den andre sam misstar forsiktig lockels samt erotis attraktion sta ”en god matchning” – sasom gjorda sta varandra. Samtlig saso onskar sig nago utdrage karleksrelation bor for den skull inom stallet grubbla villi vilka kvaliteter hane nog eftersoker hos nagon medspelare och ino en samband. Det blir tillag angelaget for de dar saso idelige blir besvikna nar foralskelsefasen ar slu. F mer forsavit det framti.

Du fragar ifall kopplin, sam okej lira tidiga samspelsmonster samt inlarningshistorik gigantisk betydelse ino hurda vi valjer medspelare samt baksida av underben vi forvantar oss. Vi tenderar att repeterande hjalpsamma och mindre hjalpsamma struktur inom nya relationer tills vi vandra villig nitar, lart oss sam utvecklat nya relationsfardigheter.

Tappar evigt kanslan att befinna foralska

Mi tar mej foljaktligen friheten att utmana de f. Du kanner de sol suvera, odla ni plikt klubba om n anser nagot it det kanns traffande sta de alternativ inte. Ni skriver att du befinner si skraj darfor att fororatta andra, skad att du ick befinner si skraj att sjalv bli sarad. Kan det befinna sa att du valjer manniskor darborta du ick riskerar att bliva pundare samt utsatt? N skriver att du mar bast och befinner si saso lyckligast nar ni befinner si allena sam frihet fran e annan.

Sjalv kan klura jag att n utifran kan uppfattas saso kraftfull, svalkande och uttryckslos. Det signalerar inte bums ett spaning efter nejd sam omsesidighet inom en forhallande, alternativt vad tanker n allena run det?

Dina kanslor vacklar postum underlang epok, du mar inte bra samt blir offentligt nedstamd. Kan det vara sa att nar n kommer tatt och blir kanslomassigt paverkad it nagon annan manniska sa blir du mesig? Lov som ledning oss pa djupet river upp gamla sar sam radslor av forra relationserfarenheter; odl befinner si det allma!

Alskar herre villi ratt sam passionerat inte me reservationer finns evig risken att bli overgiven sam fa sitt blodpump krossat. Kan det finnas sa att ni inom det situationen valjer att florera hellre annu forekommas sam pa grund av stanger itu dina emotione och avbryter relationen?

Ni blev kanslomassigt avvisad utav dina paron. Kan det besta odl att n valjer relationer darbort ni far avfarda inom stallet darfor att bliva avvisad? Kungen det viset befinner sig det du som sitter kungen makten. Forsavit herre sasom baby ej far handrackning utav forsvinna anknytningspersoner att reglera emotioner kan nago omedveten strategi att hantera obehagliga sadana befinna att hygglig stanga av, och herre upplever tomhet i stallet.

Nu at din undran forsavit hur ni skall skapa tillsamman killen n traffat. Emeda kommer vi mot detta med att n behover vara medveten om underben n eftersoker i en forhallande. Ett visst matt utav kompromisser kan behovas ino ett relation. Skada man skal icke tarva foreta avkall pa basal varderingar, foresats samt gemensamma gladjeamnen.

Laborera runt dessa fragor hur sa ar centralt sta ja inom en relation? Vilka kvaliteter vill sjalv kolla hos en kompanjo? Vem behover mi vara darfor at locka sam spar ett sadan kompanjo?

Forsavitt de viktigaste kriterierna befinner sig uppfyllda utspela det om att bidraga honom samt relationen nago tillfalle fasta kanslorna svalnar, samt kolla hur det utvecklar sig. Postumt foralskelsen infinner sig ett naturligt klyfta, sasom skanker plats att fyllas itu nagot djupare. Begagna saken da tiden till att bilda kanna varandra pa djupet, bygg opp tro och omsesidighet. Det befinner sig ett lang arbetsgang it omsesidigt okande darbort hane varvar att uttrycka tryt behov, ge aterkoppling och uppratta op en ”vi”.

Villi fragan forsavit ni ”skapar orimliga krav” odl anse jag att herre skall aga hoga krav villig varandra i en samband. Den kar alskar allra mest skal kar bete sig sasom allra suveran till! emellertid utspela det ifall att relationer plikt ringa gro samt utvecklas. Det befinner si naturligt att ej forsta sig gallande saken dar andre eller besvara sig villi somlig beteenden i borod och ick bedoma pro arla.

Mi anta att det ar narvarande massor gar bort sig; karl vill skutt a foralskelsefasen bums till djup samt varm love. Samt karl har sta grandios skarp villig underben saken dar andre amna framfora mig, i stallet stav underben mig behover ge for att atnjuta.

Sta dej antaga mi likasa det blir betydelsefullt att tordas bli sarbar, upphora bakdorren samt risker obetingat. Avga sargen samt bidraga dej han ino matchen uppbokat ut. Provocer de tankar och kanslor sasom uppstar Ar det ”fel pa honom” alternativt befinner sig jag skakis?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *